Straaltechniek is bij uitstek geschikt voor gevelreiniging. Oude straalsystemen hebben echter het nadeel, dat ze met een veel te hoge druk werken (standaard met 8 bar), waardoor onherstelbare beschadigingen kunnen ontstaan en vaak zelfs opnieuw gevoegd moet worden.

Het VenClean Safe Zandwas-systeem functioneert al vanaf 1,5 bar en realiseert dus een veel lichtere weerkaatsing van het straalmiddel op de ondergrond.

Deze techniek is gebaseerd op een gecombineerde werking van lucht, water en een op de ondergrond afgestemd zandwasmiddel (zonder chemicaliƫn of zuren, dus geen belasting voor het milieu).

De dosering van de drie componenten kan dermate nauwkeurig ingesteld worden, dat ook zachte steensoorten zonder schade te reinigen zijn, waarbij zelfs de oorspronkelijke baklaag met de fijne zandstructuur behouden blijft. Het werken met dit systeem vergt uiteraard de nodige ervaring, omdat bij ondeskundig gebruik en/of onjuiste afstelling wel degelijk schade kan ontstaan.

Daarom werken we uitsluitend met gespecialiseerde professionals, die het VenClean Safe Zandwas-systeem volledig beheersen en zonder enig risico weten te hanteren.